Fundacja Ochrony Praw Dziecka Angel

Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel"

Fundacja Ochrony Praw Dziecka Angel z siedzibą w Gdyni istnieje od listopada 2002 roku. Realizujemy zadania, których celem jest pełna rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach działalności jako Fundacja prowadzimy dwa ośrodki rehabilitacyjne „Wyrównywanie szans”, w których prowadzone są innowacyjne przedsięwzięcia poprawiające sprawność osób wielorakoniepełnosprawnych.

Oferowane przez nas wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców jest przedłużeniem procesu pełnej rehabilitacji. Rozszerzamy również swoją działalność rehabilitacyjną poprzez dojazdy do dzieci niepełnosprawnych przebywających cały czas w domu.

Nasza dotychczasowa działalność, zaangażowanie oraz profesjonalizm naszych współpracowników zostały pozytywnie ocenione przez Miasto Gdynia. Wynikiem tego jest wsparcie ze strony Władz Miasta odpowiadające na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.

Dysponujemy w pełni wyposażonym gabinetem fizjoterapii oraz salą gimnastyczną, dzięki którym ok 150 dzieci i ok. 300 osób niepełnosprawnych korzysta z nieodpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Dla podopiecznych organizujemy również imprezy integracyjne i szkolenia. Widzimy dalsze ogromne potrzeby rozwoju, który zapewni pomoc jeszcze większej liczbie potrzebujących.

Darmowy Program PIT